I letos po zcela zvláštním způsobem prožité postní době a Velikonocích slavíme spolu s církví po celém světě Týden modliteb za duchovní povolání (27. duben – 3. květen), který vyvrcholí již tradičně na 4. neděli velikonoční, tedy na neděli Dobrého pastýře, 57. Světovým dnem modliteb za povolání. Papež František k tomuto dni vydal poselství, které je adresováno obzvláště mladým.

zdroj

V poselství se v krátkosti pozastavuje nad evangelním příběhem o neklidné plavbě učedníků po rozbouřeném Tiberiadském jezeře. Jejich noční cestu plnou strachů, obav a pochybností přirovnává k životní pouti každého z nás. I tentokrát, stejně jako před měsícem na liduprázdném Svatopetrském náměstí, se papež František nechává inspirovat zmítanou lodí našeho života a i tentokrát nám připomíná, že na svou cestu nejsme sami.

Z úryvku Matoušova evangelia (Matouš 14) vybral papež čtyři klíčová slova: vděčnost („Povolání se nám podaří objevit […], když se naše srdce otevře vděčnosti a dokáže zachytit Boha, procházejícího naším životem.“); odvaha („Pán ví, že zásadní životní rozhodnutí […] vyžaduje odvahu. On zná otázky, pochybnosti, obtíže, které zmítají loďkou našeho srdce, a proto nás ubezpečuje: ʼNeměj strach, já jsem s tebou!ʼ“); námaha („Každé povolání obnáší úsilí. […] Když se z únavy nebo strachu začneme topit, Pán nás drží za ruku a dodá nám potřebnou odvahu, abychom žili své povolání s radostí a nadšením.“) a chvála („Maria […] s vírou Bohu svěřila své obavy a nejistoty a odvážně odpověděla na jeho povolání. Její život se tak stal trvalým Pánovým chvalozpěvem.“).

 

Každé povolání se rodí z láskyplného pohledu, kterým nám Pán přišel vstříc, možná právě ve chvíli, kdy se naše loď dostala do spárů bouře. „Povolání je spíše než naším rozhodnutím odpovědí na nezasloužené Pánovo volání“, napsal papež v dopisu kněžím v srpnu 2019. Povolání se nám proto podaří objevit a odpovědět na ně tehdy, když se naše srdce otevře vděčnosti a dokáže zachytit Boha, procházejícího naším životem. 

 

Často se vyskytnou v životě překážky, které nám brání růst a zvolit si cestu. Právě tehdy, když jsme zváni, abychom opustili své jistoty a rozhodli se pro životní stav – jako je manželství, kněžství, zasvěcený život. První překážka může být v podobě nedůvěry: To není možné, aby takové povolání bylo pro mě! Je to opravdu správná cesta? Doopravdy to ode mne chce Pán? Dále se rodí v našem srdci podobné myšlenky, výmluvy, kalkuly, které nám berou odvahu, klamou nás a ochromují nás. Myslíme si, že se nám to jen zdálo, že na to nemáme, že je to zkrátka jakýsi přízrak, který musíme zahnat.

 

Papež ve svém poselství vyjádřil přání, aby církev nabízela každému věřícímu způsoby, jak objevovat povolání a dodávala odvahu říci svému povolání „ano“.

 

Celé znění poselství papeže Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání si můžete přečíst zde.

 

https://www.signaly.cz/podporte