Začátkem dubna byla Českobudějovická diecéze postavena před složité rozhodnutí: bude diecézní setkání mládeže nebo nebude? Situace byla více než jednoznačná – byl vyhlášen krizový stav a byla aplikována přísná vládní opatření, včetně celorepublikové karantény. Přesto se organizátoři v Diecézním centru mládeže v Českých Budějovicích rozhodli setkání uspořádat, ale netradičně – virtuálně. V rámci programu setkání byl i workshop o terorismu a bezpečnostních hrozbách.

 


 

Virtuální diecézní setkání mládeže 2020

 

Českobudějovické setkání se uskutečnilo na platformě Youtube a to dvěma způsoby: publikováním již připravených rozhovorů a workshopů a následně živými vstupy na úvod a na závěr, včetně živého vysílání bohoslužeb. Setkání mládeže se uskutečnilo ve dnech 3. - 4. 4. 2020. Na programu setkání se můžete mimo rozhovoru s Mons. Pavlem Posádem těšit i dvěma katechezím, jedné od P. Pavla Němce vysokoškolákům a druhé od P. Františka Žáka mládeži na středních a základních školách. Kromě toho byla do programu setkání zařazena i různá svědectví či netradiční křížová cesta. Setkání moderoval P. Tomas van Zavrel.

 

Setkání si můžete přehrát v celém šesti a půl hodinovém záznamu na YouTube nebo se můžete podívat na jednotlivé fragmenty vložené do playlistu na kanále Pastračního střediska ČB.

 


 

Workshop "Terorismus, radikalismus a bezpečnostní hrozby"

 

V rámci setkání mládeže byl také workshop, který proběhl formou digitálního rozhovoru na téma „Terorismus, radikalismus a bezpečnostní hrozby“, který jsem mohl vést s bezpečnostním expertem a analytikem Mgr. Davidem Rožkem MBA, CPP.

 

Mgr. David Rožek MBA, CPP je bezpečnostním expertem a analytikem, v současné době, zařazeným do několika pracovních skupin resortu Ministerstva vnitra Čr a CEO společnosti Synergia, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti komerční bezpečnosti. | Zdroj: SecurityMagazín.cz

A na co všechno jsem se pana Davida Rožka ptal?

 

Pojmy jako terorismus a radikalismus jsou médii velmi často skloňovány v souvislosti s cíleným a mezinárodním násilím, proto padla otázka, jaký je mezi tím rozdíl. Kromě toho, že terorismus a radikalismus jsou naprosto odlišné pojmy, je dobré si uvědomit, že celá věc má svou určitou dynamiku vývoje a vše začíná u radikalismu, který může mít mnoho podob. Radikalismus poté přechází k extrémismu, což je stav, kdy se radikál snaží využít násilí k obraně nebo prosazení svých zájmů. Terorismus je pak až posledním stupněm této linie, avšak na terorismus je nahlíženo zcela jinou optikou a je i jinak vyhodnocován. V médiích je vlastně za terorismus označováno i to, co se jinak za terorismus označit optikou jasných kritérií nemůže. Česká republika se zatím s terorismem jako takovým ještě přímo nesetkala, pro českou veřejnost závažnější problém představuje spíše radikalismus a extrémismus. Oba tyto fenomény jsou aktivně řešeny českými bezpečnostními složkami jako např. Policií České republiky (PČR) nebo Bezpečnostní informační službou (BIS). Zároveň, aby občané pravdivě věděli, jak si v oblasti bezpečnosti stojí a nečerpali pouze přibarvené informace jiných médií, stojí za to si přečíst i veřejné výroční zprávy PČR i BIS.

 

A co všechno se z workshopu dozvíte?

 

Dozvíte se, co je to radikalismus, extrémismus a terorismus.

Povíme si, jak je v České republice řešena bezpečnost a ochrana před těmito formami násilí.

Vysvětlíme si, jak poznat, že se někdo v našem okolí radikalizuje.

Také se krátce zaměříme na fenomén Fake News nebo kybernetické útoky.

A zároveň zazní i rady, jak můžeme jako civilisté reagovat na bezpečnostní hrozby či kybernetické útoky.

 


Zdroj: Diecézní centrum mládeže při biskupství českobudějovickém
Pokud se Vám tento článek líbil, můžete podpořit naši tvorbu na signály.cz