„Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe.“ John Ruskin. 

Nejen na dobu "domácí" v době pandemie vybíráme tituly z Karmelitánského knihkupectví. I jako podporu prodeje v čase zavřených obchodů.

zdroj: https://www.npu.cz/

Longinovo kopí

Louis de Wohl

 

Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou je tentokrát jeden z jejích nejméně známých účastníků – voják Longin, který do boku Krista na kříži zabodl kopí.

Vynikající beletrista Louis de Wohl pokládal Longinovo kopí za své největší literární dílo.

 

Neobyčejný román o Ježíšovi

Jean Mercier

 

Kdo byl a jaké vztahy navazoval s lidmi Ježíš – člověk a zároveň Bůh vtělený do lidských dějin? 

V knížce Jeana Merciera nám před očima ožívá biblický svět, v němž si lidé kladou úplně stejné otázky jako my dnes. Ježíš se živě zajímal o muže a ženy, které potkával na svých cestách – u studny, u bran malého městečka či uprostřed městského shonu. A nejen to. Ježíš byl přímo vášnivě zaujatý tím, co lidé prožívají, čím trpí, v co doufají. I on sám na sobě prožíval veškeré štěstí a hrůzy, které přináší lidský život. Autor se nedrží otrocky biblického vyprávění, zároveň ale evangelia ani Skutky apoštolů nepřikrášluje nebo nevkusně nedopovídá. To, o čem biblický text mlčí, se snaží naplnit životem a dává hlas postavám, které mlčí. Do známých scén zasazuje nečekané dialogy, aby upoutal naši pozornost a přinutil nás číst dál.

 

Křesťanství, vztahy a sex

Jeroným Klimeš

 

Kniha přináší přehled praktických a realizovatelných morálních zásad sexuální a vztahové výchovy. Stabilita vztahů totiž netrápí jen dospívající děti z křesťanských rodin, ale i děti nevěřících rodičů. Globální náhled chybí v psychologickém poradenství, hodí se i učitelům a kněžím ve zpovědní praxi. Dozvíte se, jaké psychologické zákony řídí partnerské vztahy, na jakých evolučních principech stojí a jaké faktory předurčují jejich stabilitu, jaké životní iluze je provázejí a jak tyto iluze vedou lidi k typickým, leč tragickým chybám – rozchodům a válkám o děti.

 

Jak přiblížit příběh Boha a lidí dětem, mládeži?


Velká dětská Bible je vhodná právě pro ty, kdo už odrostli bibličkám pro nejmenší. Poutavé a jen málo upravené příběhy mají stručné úvody, které vysvětlují, jak se žilo v biblických dobách. Prožitek z četby prohlubují podmanivé ilustrace české autorky Martiny Špinkové. Je vhodným průvodcem pro ty, kdo toho o Bibli mnoho nevědí a hledají přiměřený text, který je do ní uvede. Radost z ní budou mít i kmotři při hledání hodnotného dárku. 

Pro dospívající doporučujeme Komiksový Nový zákon. Jak už název napovídá, jde o oblíbené komiksové provedení. Kniha zahrnuje přes 70 příběhů o Ježíšově narození a skutcích, jeho posledních dnech, vzniku církve i osudech apoštola Pavla. Komiksové příběhy patří mezi vyhledávané čtení náctiletých.  

 

Vyprávěj mi o svatém přijímání

Bruno Ferrero

 

Knížka nabízí 10 příběhů, krátkých zamyšlení a modliteb, které dětem přibližují tajemství eucharistie.

Symbolika jídla je úžasná, prostá a nevyčerpatelná. Na jídle se poprvé naučíme rozlišovat to, co je dobré, od toho, co je špatné. O dobrém jídle a o těch, kdo je s péčí připravují, si vyprávíme. U jídla, u jeho vůně i nepřeberných chutí, prožíváme chvíle štěstí, na které nejde zapomenout. Ježíš to všechno věděl. A aby s námi zůstal navždy, stal se naším pokrmem.

www.signaly.cz/podporte