Přijměte pozvání k zapojení se do Týdne modliteb za mládež. Italský kněz Alberto Debbi se rozhodl vrátit ke svému původnímu povolání a pomáhá pacientům s onemocněním COVID 19. Spojme se v modlitbě během večeru chval projektu Godzone. Více v Signály news 6!

zdroj

Ve všech diecézích ČR bude v době od 29. března do 5. dubna 2020 probíhat Týden modliteb za mládež. Cílem Týdne modliteb za mládež je doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou a také pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve. V aplikaci IZIDOR, na webu tmm.signaly.cz nebo pod tímto odkazem naleznete brožuru s pomocnými texty k rozjímání. Brožura obsahuje modlitbu za mládež, podněty k rozjímání křížové cesty, podněty pro adoraci, k zamyšlení a spoustu dalších zajímavých informací. zdroj

 

Biskup Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež, zve všechny věřící k modlitbě za mládež:

zdroj

Italský kněz Alberto Debbi (44 let) působil v letech 2007 až 2013 jako plicní lékař v nemocnici modenské provincie.  Pak se nechal vést voláním být lékařem duší, opustil svou profesi a před dvěma lety byl vysvěcen na kněze. Nyní v krizové chvíli, kdy jsou do služby povoláváni i lékaři v penzijním věku, se rozhodl k návratu na plicní oddělení nemocnice v Sassuolu a pomáhá tak pacientům s onemocněním COVID 19. Pro Vatikánský rozhlas řekl: „Posledních deset dnů naprosto převrátilo běžný pracovní rytmus a organizaci práce. Mnozí dokázali v dramatické situaci opravdu heroické věci. Potěšilo mne také to, že jsem v očích kolegů lékařů viděl odhodlanost, vůli pracovat dobře a stát nablízku nemocným, navzdory fyzické, a rovněž duchovní námaze. Jsou totiž nuceni konfrontovat se se zklamáním a frustracemi, protože situace skutečně není moc dobrá.“ Alberto Debbi povzbuzuje každého, aby se snažil v této náročné době nalézat střípky dobra. zdroj

 

Pojďme se společně všichni pomodlit v rámci večera chval " Pod ochranou Najvššieho 3" v neděli v 17:00 hodin s projektem Godzone. Mottem tohoto večera je úryvek z Žalmu 91: "Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: "Ty si moje útočište a pevnosť moja: v tebe mám dôveru, Bože môj." Možná, že jsme společensky izolováni, ale nejsme rozhodně izolováni od vztahu s Bohem a modlitby. Vysílání proběhne pomocí livestreamu na facebookové stránce projektu Godzone, facebookové události a Youtube projektu Godzone.