Vzhledem k současné situaci se neuskuteční pravidelná Diecézní setkání mládeže před Květnou nedělí. P. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež ČBK, zdraví ve videu všechny mladé z celé republiky a zve je ke společné modlitbě a k pomoci potřebným v současné složité situaci. Mladí se mohou připojit k Týdnu modliteb za mládež (30.3. – 5.4.2020) nebo k modlitbě za Celostátní setkání mládeže, které se má uskutečnit příští rok (10. – 15. 8. 2021) v Hradci Králové. zdroj

 

zdroj: Člověk a víra

 

Papež František vydal poselství mladým k 35. světovému dni mládeže, který bývá každý rok na Květnou neděli. Letošním mottem je verš z Lukášova evangelia: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ (srov. Lk.7,14) Vzhledem k současné situaci si mladí mohou vytvořit společenství například přes sociální sítě, kde se mohou společně sdílet, přemýšlet, diskutovat nad slovy tohoto úryvku z Bible.

 

Již v dokumentu Christus Vivit v článku 20 papež použil výše zmíněný Biblický verš: „Jestliže jsi ztratil vnitřní sílu, sny, nadšení, naději a velkorysost, přistupuje k tobě Ježíš, jako přistoupil k mrtvému synu jedné vdovy, a vší mocí svého vzkříšení tě vybízí: ‚Mládenče, pravím ti, vstaň!‘ “ 

 

zdroj: Člověk a víra

Vidět bolest a smrt

V úryvku z Lukášova evangelia Ježíš spatřil v pohřebním průvodu tvář ženy, které zemřel jediný syn, kterého měla. Ježíšův pohled vyvolal setkání, pramen nového života. Papež vyzývá mladé k zamyšlení nad těmito otázkami: „Jaký je můj pohled? Dívám se očima pozornýma, nebo jako když rychle projíždím tisíce fotek ve svém mobilu nebo profily na sociálních sítích?“  Dále pokračuje: „Často se stáváme svědky mnoha událostí, aniž bychom je ale skutečně prožili! Naše první reakce bývá taková, že si situaci zachycujeme na mobilní telefon, ale zapomínáme se podívat do očí zúčastněných lidí.“

 

Mít soucit

Ježíš bere na sebe těžkosti druhého člověka a účastní se toho, co prožívá druhý člověk. Bolest ženy z verše Lukášova evangelia se stává Jeho bolestí. Smrt jejího syna je Jeho smrtí. Při mnoha katastrofách lze vidět řadu mladých dobrovolníků, kteří chtějí pomoc. V tom je vidět, že mladí mají schopnost slyšet křik země. Papež František proto vzkazuje mladým: „Drazí mladí, nenechte si vzít tuto vnímavost! Ať stále slyšíte sténání těch, kdo trpí; nechte se dojmout těmi, kteří v dnešním světě pláčou a umírají.

 

Přistoupit a „dotknout se“

Ježíš v pohřebním průvodu přistupuje k zúčastněným a dotýká se jich. Vyjadřuje jim blízkost v době beznaděje a sklíčenosti. Vy mladí, můžete po vzoru Ježíše předávat Boží něhu lidem ve vašem okolí, především hladovým, žíznivým, nemocným nebo vězněným. Také vašim přátelům, kteří jsou vnitřně mrtví, ztratili víru nebo naději. Můžete k nim přistoupit, dotknout se jich a jako Ježíš jim předat život a světlo do jejich života. 

 

„Mládenče, pravím ti, vstaň!“

Ježíš mluví k tobě, ke mně, ke každému z nás a říká: „Vstaň!“ Víme dobře, že také my křesťané padáme a musíme stále znovu vstávat. Ten, kdo nejde po cestě vpřed, sice neupadne, avšak ani se nikam neposune. Proto je potřeba přijmout Kristův zásah a uvěřit v Boha. Prvním krokem je přijmout, že máme vstát. Nový život, který nám On dá, bude dobrý a hodný žití, protože bude podepřen Tím, který nás doprovodí také v budoucnu, aniž by nás opustil, pomůže nám prožít tento náš život důstojným a plodným způsobem. V těžkých chvílích pravděpodobně mnozí z vás uslyšíte opakovat „magická“ slova, která jsou dnes v módě a která by měla vše vyřešit: „Musíš věřit sám v sebe.“ „Musíš najít zdroj uvnitř sebe.“ „Musíš si uvědomit svoji pozitivní energii.“ … Ale tohle všechno jsou pouhá slova a na toho, kdo je opravdu „vnitřně mrtvý“, nefungují. Slovo Kristovo má jinou váhu, je nekonečně větší. Je to slovo božské a stvořitelské, které samo může vrátit život tam, kde vyhasl.

 

Nový život „vzkříšených“

První reakcí člověka, kterého se Kristus dotkl a kterého vrátil k životu, je vyjádřit se, dát beze strachu a bez komplexů najevo to, co má uvnitř, svoji osobitost, svá přání, své potřeby, své sny. Možná to před tím nikdy neudělal, byl přesvědčen o tom, že ho nikdo nemůže pochopit!

 

Dnes jsme často „připojeni“, ale nekomunikujeme. Není-li užívání elektronických zařízení vyvážené, může způsobit to, že budeme stále přilepeni na obrazovku. Tímto poselstvím bych také s vámi mladými chtěl dosáhnout kulturního obratu, a to tímto Ježíšovým Vstaň!. Nechme v kultuře, která si žádá mladé lidi izolované a stažené do virtuálních světů, kolovat toto Ježíšovo slovo Vstaň! Je to pozvání k realitě, která jde za hranici virtuálního světa. To neznamená opovrhovat technologií, ale užívat ji jako prostředek, a ne jako cíl. Vstaň znamená také sni, riskuj, usiluj o změnu světa, znovu probuď svoje přání, pozoruj nebe, hvězdy, svět kolem sebe. „Vstaň a staň se tím, čím jsi!“ Díky tomuto poselství mnoho vyhaslých tváří mladých lidí kolem nás ožije a stanou se krásnějšími než jakákoliv virtuální realita.

 

Drazí mladí lidé, jaké jsou vaše touhy a vaše sny? Dejte jim vyjít najevo a skrze ně nabídněte světu, církvi a dalším mladým lidem něco krásného na poli duchovním, uměleckém a společenském. Opakuji vám ve svém mateřském jazyce: hagan lìo! Nechte se slyšet!

 

Žehnám vaší cestě. A vy se prosím za mě nezapomeňte modlit.

papež František 

 

 

Celé znění papežova listu mladým lze stáhnou pod tímto odkazem.