Chystá se ve tvé farnosti nebo společenství nějaká zajímavá akce? Je ve tvém okolí duchovní místo nebo inspirativní člověk? Vem mobil a natoč to a pošli také do #SignályTV.

 

Ve večerních hodinách ve středu 12. února 2020 se v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci konala slavnostní bohoslužba k zahájení letního semestru letošního akademického roku. Jako hlavní celebrant přijal pozvání místního Vysokoškolského katolického hnutí (VKH) P. Slavomír Peklanský ze Společnosti katolického apoštolátu – pallotinů, kterého přivítal administrátor Římskokatolické akademické farnost Olomouc jezuita P. Jan Regner. 

Před závěrečným požehnáním proběhlo slavnostní předání funkce předsedy VKH Olomouc. Po čtyřech letech odchází budoucí zubař Jan Kubalák, který by měl v příštích týdnech zakončit svá studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého, a postu předsedkyně olomouckých katolických vysokoškoláků se ujímá Kateřina Adamcová, studentka 2. ročníku charitativní a sociální práce na CARITAS VOŠs Olomouc a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. 

Mši svatou doprovázela zpěvem SchOLa Sněženka pod vedením Evy Petermannové. U oltáře přisluhovali bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře Olomouc. Výnos ze sbírky během bohoslužby je určen na úhradu nákladů studia Prajwala Pujariho z Indie, kterého VKH Olomouc podporuje v rámci projektu Adopce na dálku. 

 

Video z bohoslužby nám zaslal A. Bert a Jan Valtr. Děkujeme!

Chystá se ve tvé farnosti nebo společenství nějaká zajímavá akce? Je ve tvém okolí duchovní místo nebo inspirativní člověk? Vem mobil, natoč to a pošli také do #SignályTV. 👍

 


Odkazy na Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc: