V pátek 31.1. kázal papež František v kapli Domu sv. Marty na úryvek z Bible z druhé knihy Samuelovy (2 Sam 11, 1-4 a. 5-10 a. 13-17), který poukazoval na hřích krále Davida. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Forbidden_fruit.jpg
zdroj

Král David byl Bohem vyvolený, vykonal hodně dobra, ale přesto se dopustil hříchu. Jak je to možné? David postupně upadl do pohodlného života. Věci, které dříve vnímal jako hřích, se staly pro něho „normálními“. Tento jev se projevuje v dnešní době čím dál častěji. Papež Pius XII. ho pojmenoval jako tzv. ztrátu vědomí hříchu. K této skutečnosti dochází tehdy, když máme pocit, že je všechno dovoleno. K tomu, abychom si uvědomili, že pomalu upadáme do hříchu, nám mohou pomoci například přátelé v našem okolí. Příkladem může být prorok Nátan, který upozornil Davida na jeho upadání do hříchu.

 

zdroj

Jaká atmosféra vládne v mém životě? Dokážu přijmout výtku od kamaráda, přítele, manželka, manželky, dětí nebo zpovědníka?

 

 

Kéž máme ve svém okolí proroka, který nás upozorní na naše pomalé nenápadné upadání do hříchu. Tím prorokem může být například maminka, tatínek, syn, dcera, soused.

 

 

 

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30551 

Napsala: Káťa Rita Odvodyová