Poslední březnový týden se v České republice uskuteční Global Money Week, který si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost napříč generacemi a posílit znalost hodnoty peněz, jejich získávání a efektivní hospodaření s nimi. Hlavními organizátory Global Money Week 2020 budou yourchance o.p.s. a EFPA ČR, národním koordinátorem je Ministerstvo financí. 

zdroj: www.pixabay.com

Po celém Česku budou probíhat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Zapojí se základní i střední školy, knihovny, dětské domovy, finanční instituce, firmy, farnosti i široká veřejnost.

 

Česká republika se letos již po čtvrté zařadí mezi 175 zemí světa, kde tato iniciativa probíhá. Posláním GMW je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi.

 

V zapojených institucích a školách v ČR budou letos v týdnu od 23. do 29. března probíhat akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže zahrnující přednášky, workshopy, diskuze, interaktivní besedy s odborníky, herní odpoledne, kvízy, besedy v mediích, knihovnách apod. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost, skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučení. Všichni zájemci se mohou do aktivit zapojit a registrovat se na webových stránkách hlavních organizátorů (yourchance a EFPA ČR).

zdroj: www.fgdoskol.cz

V Praze v Centru Černý Most se 4. 4. uskuteční akce s populárními youtubery zaměřená na zdravé finanční návyky. V regionech se do programu zapojí školy, dětské domovy a knihovny. Akce v knihovnách se uskuteční například v Litoměřicích, Strakonicích, Třeboni, Ústí nad Labem, Plzni a Ostravě. Workshopy proběhnou ve více než 40 dětských domovech. Další akce a setkání se budou realizovat například ve Vimperku, Hořičkách, České Lípě, Olomouci, Liberci, Hradci Králové, Jihlavě nebo na Vsetíně.

 

„Díky tomu, že se letos Česko opět připojí ke Global Money Week jsme jako země zase o krok blíž k tomu, aby každé dítě, žák a student u nás, měl lepší přístup k finančnímu vzdělávání a byl schopen si vytvořit zdravé finanční návyky. Je důležité, aby mladí lidé rozvíjeli své vědomosti a dovednosti v oblasti řízení peněz,“ dodala závěrem Jana Merunková, ředitelka yourchance. 
 

Napsal: Albín Augustin Balát