Láska k sobě samému, láska k druhým lidem. Miluj bližního jako sám sebe. Proč riskovat a jednat? Přinese nám to nějaký užitek?  

Odvázat se, nebát se – to je první krok ke skutkům lásky. Jen malý úsměv pro každého člověka stačí, aby se mu dařilo lépe, a to je skutek lásky. Dělat těžké věci, to je cíl mnoha lidí, ale nejdřív se musí pro tuto skutečnost rozhodnout a jít za ní.  

zdroj: congerdesign https://pixabay.com/cs/users/congerdesign-509903/
pixabay.com

Musíme začít od malinkatých, nepatrných věcí, z kterých i my budeme zakoušet radost. Když na sobě uvidíme pokroky, že už to zvládáme a víme, že chceme něco dělat a baví nás to, postupně můžeme své cíle zvyšovat. Láska vždy stojí úsilí, bez námahy se k ní nedá dostat. Stačí se naučit jednat. Nepřemýšlet jestli to udělám či ne. Jdu do toho! Udělám laskavý skutek, který druhý ani nemusí ocenit a všimnout si ho, ale v budoucnu ponese ovoce a bude k užitku.  

Neměj žádná očekávání, čekej s trpělivostí, udělá tě to šťastným. Sami víme, že to, co děláme, je kapkou v moři, jak říkávala Matka Tereza. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam. My jsme velmi užitečnou součástkou. Obětovat se – nenahraditelné slovo plné lásky. Obětovat sebe samého za někoho jiného. Jde o lásku nebo risk? Jde o risk s velkou láskou.  

Riskování může často přinést  i strasti, ale věříme, že jednou se vše navrátí do kapek slz a štěstí. Někdo nás může obelhat, potupit, dlužit nám, ale proč se na člověka zlobit a dívat se na něho skrz prsty? Odpustit trvá dlouho, často i s velkým pláčem, ale je to to nejlepší rozhodnutí. Zapomenout na ty viny, které se vůči člověku, který nám ublížil, nashromáždily. Bůh nám také odpouští, smaže naše viny a utře slzu z řas. Někdy nám může mít člověk za zlé, že mu nevyhovíme, časté je to v pozicích rodiče. „Ne, nikam nepůjdeš! Musíš se učit!” Ale rodiče to myslí s láskou. I když děti můžou mít vůči nim nenávisti, postupem času uvidí, k čemu to bylo. 

Risk nám přinese postupem času zisk. Jen se ho musíme dočkat. S vytrvalostí čekejme. Bůh je v tom s námi. Ono se to stane.  

Adéla Surá

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz