Od minulého září se na Arše scházejí účastníci formačního kurzu Škola Partnerství, který pořádá Centrum pro rodinný život Olomouc. O víkendu 3. - 5. ledna 2020 se Škola Partnerství přestěhovala na ADCŽM Přístav. Zde v článku jsme pro Vás připravili krátké představení Školy Partnerství a ohlédnutí za proběhlým víkendem na Přístavu.

 

Přednáška MUDr. J. Hambálka | Foto: ŘKF Rajnochovice

 

Škola Partnerství, jak už bylo nakousnuto na facebookovém příspěvku je formační kurz nejen pro páry a snoubence a slouží jako osobní i párová formace, ale také i jako příprava do manželství. Kurz se skládá z šesti víkendů. Současný turnus Školy Partnerství probíhá od září 2019 do března 2020 a účastní se jej široká škála párů - od těch, kteří jsou spolu teprve krátce, přes dlouhodobé známosti až po snoubence, kteří mají před svatbou. Zároveň se tohoto turnusu účastní i jeden mladý manželský pár. Během kurzu je přítomna hlavní organizátorka kurzu Petra Girašková a spolu s ní další dva doprovodné manželské páry - manželé Štachovi a manželé Bučkovi. Celému kurzu se jako duchovní doprovázející věnuje rajnochovický farář P. Jiří Pospíšil.

Kurz probíhá organizovaně v dané víkendy a účastníci dostávají pak různé studijní materiály - ať už se jedná o různé podklady k tématům z daného víkendu nebo seznam otázek k diskusi do páru. O víkendech probíhá série přednášek k tématům okolo manželského života a přednášející jsou vždy velmi zajímaví hosté. Každý víkend je završen slavením nedělní mše svaté a vstupem otce Jiřího na téma Teologie těla, která je koncipována do šestidílného cyklu.

 

Víkend na Přístavu

 

Předchozí víkend se věnovali účastníci naplňování manželského slibu v každodenním životě a maličkostech, tento týden se účastníci školy partnerství věnovali tématu manželské sexuality a jak ji prožívat jako Boží dar. K tomuto tématu promluvili manželé Prentisovi, kteří působí v České republice jako instruktoři Symptotermální metody (STM) v rámci Ligy pár páru (LPP).

 

Dalším velmi přínosným vstupem byly dvě přednášky gynekologa MUDr. Jozefa Hambálka, který v první přednášce poskytl na sexualitu svůj odborný pohled z praxe uchopený křesťanským pojetím sexuality a v druhé přednášce provedl účastníky celým obdobím těhotenství. Účastníci velmi pozitivně uvítali odbornou úroveň přednášek a mj. na pana doktora přišly i četné dotazy.

 

Dalšími hosty na Přístavu byli i manželé Kunderovi, kteří měli vlastní vstup k tomu, jaký markantní rozdíl je v tom žít manželství bez Boha a jak s Ním a zároveň účastníkům sdělili myšlenku Eliase Velly, že manželský sex je "Euchatistií" manželství - jako se Bůh v Eucharistii stává darem člověku, tak se manžel stává při prožívání manželské sexuality darem pro svou manželku (a manželka se stává darem pro manžela). Avšak nechybělo ani vtipně podané upozornění, že toto si musí pak každý prožít sám ve svém vlastním manželství.

 

V sobotu večer si mohli účastníci "vyzkoušet život". Byla pro ně připravena real-time larp hra na motivy knihy J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Během této hry páry spolu procházely životem, řešili různé životní situace, které si pro ně Osud připravil. Po ní následovala krátká reflexe.

 

Celý víkend vyvrcholil slavením nedělní mše svaté ve farním kostele a dalším dílem z šestidílného cyklu Teologie těla.

 

A co si ještě účastníci prožili?

 

Kromě takovýchto víkendů si účastníci prožili např. stezku komunikace, kterou absolvovaly jednotlivé páry. Procházeli určenou trasu terénem a po cestě spolu otevřeně mluvili na různá témata, která byla po cestě přichystána.

 

Dále si mohli prožít taneční večer. Na víkend přijeli manželé, dřívější účastníci ŠP, kteří mají bohatou taneční minulost. Ti zopakovali s účastníky některé tance a poté jim dali volný prostor pro tanec.

 

A v neposlední řadě je potřeba zmínit i stmelovací aktivity... Umíte si představit, jaké to je, když nevidíte a Váš partner Vás vede neznámým terénem? To je pořádná zkouška důvěry!

 

Pokud Vás zaujal tento krátký náhled na Školu Partnerství, neváhejte se přihlásit na příští turnus! Informace a spuštění přihlášek sledujte na stránkách Centra pro rodinný život - www.rodinnyzivot.cz

 


Autor: @PetrST | Článek vyšel na webu farnosti Rajnochovice
Redakčně upraveno pro S.magazín