Zdroj: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-01/pope-at-epiphany-church-must-grow-in-adoration.html

Na slavnost Zjevení Páně sloužil papež František ve vatikánské bazilice eucharistii. V homilii papež mimo jiné pronesl:

V evangeliu (Mt 2,1-12) mudrci vyjevují svůj úmysl: »Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit« (Mt 2,1-12). Klanění je cílem jejich pouti. A skutečně: »Spatřili dítě s jeho matkou, padli na zem a klaněli se mu« (v.11). 

Ztratíme-li smysl pro klanění, ztratíme směr křesťanského života, který vede k Pánu, ne k nám. Není možné poznat Boha, aniž bychom vyšli ze sebe, setkali se a klaněli. Klanění vyjevuje, že víra je vztah lásky k živé Osobě. Ve vztahu k Ježíši poznáváme Jeho tvář. 

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30440

Klaněním objevíme, že křesťanský život je milostný příběh, kde nestačí správné ideje, nýbrž je třeba klást na první místo Boha. Taková má být církev, totiž zamilovaná ctitelka svého Ženicha Ježíše.

Klanět se znamená klást do středu Pána, abychom se nesoustředili na sebe. Znamená to dát věcem správný řád a ponechat Bohu první místo. Klanět se znamená objevit, že k modlitbě stačí říkat: »Pán můj a Bůh můj!« (Jan 20,28) a nechávat se prostoupit Jeho vlídností.

Klanět se znamená setkávat se s Ježíšem s jediným přáním, totiž přebývat s Ním. Když se klaníme, umožňujeme Ježíši, aby nás uzdravil a změnil. Dáváme tak Pánu možnost, aby nás proměnil Svojí láskou, osvítil naše temnoty, dal nám sílu ve slabosti a odvahu ve zkouškách. 

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30441

Klanět se znamená umenšit se před tváří Nejvyššího, abychom před Ním objevili, že život je veliký nikoli jměním, nýbrž milováním. 

Plné znění papežovy homilie naleznete zde: 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30440

Zdroje

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30441

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-01/pope-at-epiphany-church-must-grow-in-adoration.html

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Maajenka

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz