V poledne 1. ledna 2020 promlouval papež František na Svatopetrském náměstí před modlitbou Anděl Páně:

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Drazí bratři a sestry, dobrý den a požehnaný nový rok!

Včera jsme uzavřeli rok 2019 poděkováním Bohu za dar času a za všechna dobrodiní. Dnes začínáme rok 2020 ve stejném postoji vděčnosti a chvály. Není totiž samozřejmé, že naše planeta začala další oběh kolem Slunce a že my lidské bytosti na ní nadále můžeme žít. Není to samozřejmost, je to „zázrak“ k užasnutí a k poděkování.

První den roku slaví liturgie Svatou Matku Boží Marii, která přivedla na svět Ježíše, Spasitele. Ono dítě je Božím požehnáním pro každého, pro celou lidskou rodinu. 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Upřeme tedy svůj zrak na na Matku a na jejího Syna, kterého nám ukazuje. Nechme se na začátku roku požehnat od Madony a jejího Syna.

Ježíš je požehnáním pro všechny, které tíží břímě morálního i materiálního otroctví. On osvobozuje láskou. Tomu, kdo se stal obětí nespravedlnosti a vykořisťování a nevidí východisko, otevírá Ježíš bránu bratrské lásky, aby odložil hořkost a beznaděj a obdržel důstojnost. Tomu, kdo je těžce nemocen a cítí se opuštěn a sklíčen, je Ježíš blízko, dotýká se něžně jeho ran a proměňuje slabost na sílu dobra. Tomu, kdo je vězněn a pokoušen uzavřít se do sebe, otevírá Ježíš horizont naděje zábleskem světla.

Zdroj: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-01/pope-francis-angelus-mary-mother-of-god-2020.html

Sestupme dnes z piedestálů naší pýchy a prosme o požehnání pokornou Matku Boží, která nám ukazuje Ježíše: nechme si požehnat, otevřme srdce Jeho dobrotě. Tak bude začínající rok poutí naděje a pokoje, nejen slovy, ale každodenními skutky dialogu, smíření a péče o stvoření.

Plný text znění promluvy naleznete zde: 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30417

Zdroje:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30418

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-01/pope-francis-angelus-mary-mother-of-god-2020.html

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz

Autor: Maajenka