Kardinál Péter Erdő, FOTO: Vörös Szabolcs

Mezinárodní eucharistický kongres roku 2020 je skvělou příležitostí, jak být otevřený a být svědkem. Přinášíme vám rozhovor s kardinálem Péter Card. Erdő, arcibiskupem Esztergom-Budapešť. 

 

"Máme velké naděje, že tento rok se mezinárodní eucharistický kongres dostane do širších vrstev naší společnosti," - řekl Péter Erdő. Rovněž vyjádřil, že zvláštní pozornost bude mít den zahájení (12. září 2020), sobota před nedělí prvního přijímání. Chtějí oslovit všechny, nevěřící i členy jiných náboženství. Splní tak heslo Kongresu, který zní: „… všechny mé prameny jsou ve vás.“ Podle žalmu se tato věta vztahuje na Jeruzalémský chrám. "Živá voda, která odtud vychází, nekončí u dveří chrámu, ale vylévá se do celého světa." “- řekl kardinál Péter Erdő.

 

Maďarská katolická církev letos pořádá 52. mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti ve dnech 13. – 20. září 2020.

 

„Kristus, náš král, není mrtvý. Náš král je stále naživu. “Tato báseň se rýmuje s mottem 52. mezinárodního eucharistického kongresu:„ Seznamte se s Ježíšem v Budapešti “. Jak víme, že Budapešť, hlavní město Maďarska, je místem, kde Ježíš v polovině září 2020 prokáže, že je naživu? 

Bez ohledu na to, že jsme stranou, přítomnost Boha ve světě je velmi hlubokou záležitostí. Věříme a přiznáváme, že je všude kolem. Věříme a přiznáváme, že je duchovní realitou. Jak ale může být duch přítomen v materiálu? Duch není vázán na žádné místo. Svými činy je všude přítomen. Proto je možné, že Bůh je přítomen mnoha způsoby současně a na stejném místě. Proto říkáme, že naše církve jsou Božími domy a že je přítomen v eucharistii jedinečným způsobem. Ale v Eucharistii je přítomen společně s oslaveným Ježíšem Kristem, který zpochybňuje hranice materiálu a ducha. Když vidíme rozmanitost Boží přítomnosti, IEC 2020 musí být velmi koncentrovanou a zvoucí událostí, díky které účastníci cítí, že je tady s námi. Mimochodem, ve společnosti je to velmi zvláštní zážitek - téměř jsem řekl globalizovaný svět - když se po zlomku vteřiny po celém světě obalí pocit, myšlenka nebo sentiment. Myslím, že s tím média také získala speciální zkušenost. Když zemřel papež Jan Pavel II. , sledovala v televizi tuto událost miliarda lidí, co se děje v Římě. Když konečně vrátil svou duši Bohu, lidé po celém světě se spontánně shromáždili, aby se modlili. 

Kardinál Péter Erdő, FOTO: Vörös Szabolcs

Křesťanství je nejvíce pronásledovaným náboženstvím na světě. Naši spoluvěřící jsou zabíjeni daleko od Evropy. Jak může IEC povzbudit ty lidi, kteří kvůli své víře čelí ohrožení života?

Nejprve je to světový kongres, takže se ho lidé účastní z celého světa a budeme mít hosty, kteří budou svědčit o křesťanském pronásledování. Připojí se k nám z Afriky, ze Středního východu nebo z postsovětských zemí, kde museli tyto situace vidět. Jejich svědectví je pro svět důležité. Publicita podporuje pronásledované křesťany, protože pronásledování je vysloveno nahlas a nemůže být skryto. Ti, kdo hříšně spolupracují při pronásledování křesťanů, uvidí, že jejich hříchy byly odhaleny.

 

Dalším důležitým cílem Kongresu je podpora dialogu mezi církvemi a národy. Kongres kromě katolíků očekává i protestanty a pravoslavné věřící. Jaký je význam této skutečnosti s ohledem na křesťanství světa?

- Zaprvé, IEC je katolická událost. Vzhledem k tomu, že se místo organizace mění od události k události, okolnosti hostitelských zemí se velmi liší. Na Filipínách, například na ostrově Cebu, je hlavním náboženstvím katolicismus. V Maďarsku žijeme společně s dalšími křesťanskými komunitami, které musí být prokázány při organizaci akce a celý rok před ní, s ohledem na význam vzájemného respektu a uznání jednoty. Vědecké přípravné kongresy tímto způsobem učinily významné kroky kupředu a máme hladkou spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi. Hledáme kulturní programy, v nichž můžeme příští rok spolupracovat. Budapešť je otevřené město, takže lidé budou mít možnost vybrat si nejlepší akce pro sebe. Jak vidím, mnoho z nich plánuje s předstihem, protože se ptají, zda mohou přijít pár dní před kongresem nebo zůstat o několik dní déle. Jediné, co mohou udělat, je zaregistrovat se včas a zarezervovat si ubytování.

 

Proč se osobně cítíte optimisticky ohledně IEC?

- Zejména ze stejného důvodu, jak uvádí motto Kongresu: „Všechny mé prameny jsou ve vás“. Pevně ​​věřím, že Kristus a Eucharistie jsou zdrojem milosrdenství, které přesahují zdi církví, ale šíří se po celém světě. Moc milosrdenství je také schopna proměnit lidské vztahy, a my jsme pro to nástroje. To je ta nejkrásnější mise, kterou znám.

 

Více informací se dozvíte už brzy také na webu SEKCE PRO MLÁDEŽ 

Web setkání v Budapešti, odkud byl rozhovor převzatý, - zde - 

 

Zdroj: https://gondola.hu/