Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Papež František kázal v pátek 10. 1. v kapli Domu sv. Marty. V homilii vycházel z prvního čtení (1 Jan 4,19-5,4) a mimo jiné poznamenal:

Apoštol Jan pochopil, co je to láska, zakusil ji „vstoupením“ do Ježíšova srdce a porozuměl jejímu vyjádření. Tak nám ve svém listu říká, jak máme milovat a jak jsme milováni. 

Bůh nás miloval jako první. Tím se v nás rodí a roste naše schopnost milovat. Toto je jasná definice lásky: můžeme milovat Boha, protože on napřed miloval nás.

Říká-li někdo: „Miluji Boha“, a nenávidí svého bratra, je lhář. (1. Jn 4,20) Jan zde mluví o lži, nikoli o pouhém omylu či nevychovanosti. 

Zdroj: https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2020-01/pope-santa-marta-mass.html

Jan poukazuje na konkrétnost lásky, když píše: „Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí“. (1 Jn 4,20) Jestliže tedy nejsi schopen milovat lidi, počínaje od těch nejbližších až po ty nejvzdálenější, nemůžeš tvrdit, že miluješ Boha. Nejde zde jen o nenávist, ale také o lhostejnost k druhým lidem, protože láska se vždy projevuje konáním dobra.

Pravá láska má vést k prokazování dobra: máme si zašpinit ruce při skutcích lásky. Není to jednoduché, ale cestou víry můžeme přemáhat svět, který nám brání v lásce. 

Kéž nás Pán naučí tyto pravdy: jistotu, že Bůh napřed miloval nás, a odvahu, abychom milovali bratry.

Zdroje: 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30455

https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2020-01/pope-santa-marta-mass.html

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz

Autor: Maajenka