Zdroj: https://pixabay.com/cs/

V poledne na slavnost Narození Páně se na Svatopetrském náměstí sešlo 50 tisíc lidí, aby přijali papežovo vánoční poselství a požehnání. Papež promluvil mimo jiné těmito slovy:  

Drazí bratři a sestry, požehnané Vánoce!

Z lůna matky církve se této noci opět zrodil Syn Boží, který se stal člověkem. Jeho jméno je Ježíš, což znamená Bůh zachraňuje. Otec, věčná a nekonečná Láska, Jej poslal na svět ne proto, aby svět odsoudil, nýbrž zachránil (srov. Jan 3,17). Otec dává Syna s nesmírným milosrdenstvím. Dal Jej všem. Dal Jej navždy. A On se narodil jako plamínek, který hoří ve tmě a chladu noci.

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Proto prorok volá: »Lid, který chodí ve tmě, vidí veliké světlo« (Iz 9,1). Ano, v lidských srdcích jsou temnoty, ale Kristovo světlo je větší. Jsou temnoty v osobních, rodinných a sociálních vztazích, ale Kristovo světlo je větší. Temnoty existují v ekonomických, geopolitických a ekologických konfliktech, ale Kristovo světlo je větší.

Emmanuel ať je světlem pro celé zraněné lidstvo. Ať obměkčí naše často zatvrzelá a sobecká srdce a učiní z nás nástroje své lásky.

Plný text znění promluvy naleznete zde:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30389

Zdroje: 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30391

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-12/pope-urbi-et-orbi-christmas.html

 

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30391

Autor: Maajenka

 

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz