Zdroj: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-12/pope-francis-angelus-advent-journey-reflection.html

V neděli 1. 12. promlouval papež František na Svatopetrském náměstí před modlitbou Anděl Páně. Komentoval liturgické texty první neděle adventní (Iz 2,1-5; Mt 24,37-44). Mimo jiné řekl:

Dnes začíná nový liturgický rok. Během čtyř adventních týdnů nás liturgie povede ke slavnosti Ježíšova Narození a bude nám připomínat, že On přichází do našeho života každý den a vrátí se ve slávě na konci časů. 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

V prvním čtení prorokuje Izaiáš, že »v posledních dnech bude pevně stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor a budou k ní proudit všechny národy« (Iz 2,2). Hospodinův chrám v Jeruzalémě je prezentován jako styčný bod setkání všech národů. Po Vtělení Božího Syna se Ježíš zjevil jako pravý chrám. Izaiášovo vidění je tedy božským příslibem nabádajícím nás se vydat na pouť a jít za Kristem, který je smyslem a cílem dějin. Advent je příhodný čas k přijetí Ježíše přicházejícího jako posel pokoje, aby nám ukázal Boží cesty.

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

V evangeliu nás Ježíš vybízí, abychom se připravili na Jeho příchod: »Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde« (Mt 24,42). Bdít neznamená mít fyzicky otevřené oči, ale svobodné srdce obrácené správným směrem, tedy ochotné dávat a sloužit. 

Čekání na Ježíše, který přijde, se musí projevovat závazkem bdělosti. To především znamená žasnout nad Božími činy a dávat prvenství Bohu. Bdít znamená také být konkrétně pozorným ke strádajícímu bližnímu, nechat se oslovit jeho nouzí, aniž bychom čekali, že nás  bude prosit o pomoc, ale naučit se předcházet a předjímat, jako to vždy činí Bůh s námi.

Maria, bdělá Panna a Matka naděje, ať nás vede touto cestou a pomáhá nám obracet pohled k „Hospodinově hoře“, představující Ježíše Krista, který k Sobě přitahuje všechny lidi a národy.

 

Plný text znění promluvy naleznete zde:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30279

Zdroje:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30283

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-12/pope-francis-angelus-advent-journey-reflection.html

Autor: Maajenka