Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30326

V úterý 10. 12. kázal papež František v kapli Domu sv. Marty při adventní bohoslužbě. V kázání komentoval první čtení (Iz 40,1-11) a evangelijní podobenství o ztracené ovci (Mt 18,12-14). Promluvil mimo jiné těmito slovy:

Laskavost Boha není didaktický postoj, ale výraz Jeho radosti. Pán nás vždy těší, ovšem pouze v případě, že útěchu přijímáme. Bůh útěšně dokonce i napomíná.

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Dnešní evangelium podává Ježíšovo podobenství o pastýři, který jde hledat a zachránit jedinou ztracenou ovci, a když ji najde »má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly«. Pán se raduje nad hříšníkem, nad námi, když si necháváme odpustit a jdeme za Ním, aby nám odpustil. Je to radost, která se stává něhou, a tato něha je útěchou.

Pánův hlas nás těší, je nablízku a šetrně vede. Mocný Bůh, stvořitel nebe a země; Bůh-hrdina a současně náš bratr, který se nechal ukřižovat a zemřel pro nás, umí laskat a říkat nám: »neplač«. 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

»Otče – namítne někdo – dopustil jsem se v životě tolika hříchů a pochybení« - Nech se utěšit! - »Kdo mne utěší?« - Pán. »A kam jít?« - Jdi k Pánu prosit o odpuštění. Otevři dveře. A On tě potěší. Přiblíží se s laskavostí otce, bratra - »jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese«.

Plný text znění kázání naleznete zde:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30326

Zdroje: 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30326

https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2019-12/pope-francis-santa-marta-mass-homily-lost-sheep.html

Autor: Maajenka

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz