Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Mladí po celém světě čtou a komentují myšlenky posynodální apoštolské exhortace Christus Vivit - dopisu papeže Františka mladým lidem a celému Božímu lidu. https://www.cirkev.cz/cs/christus-vivit

Julian z Kanady: „Ježíš k nám přichází, stejně jako k učedníkům na cestě do Emauz, aby nás doprovázel. Činí to mimo jiné skrze dospělé, kteří se o nás starají a doprovází nás na naší cestě životem, a také skrze další mladé, naše přátele kráčející spolu s námi… Ve společenství a ve vzájemném doprovázení je přítomen živý Kristus.“

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-10/christus-vivit-young-apostles-pope-francis-synod.html

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Klára z Dánska: „Přátelství je jedním z největších darů v životě. Je to milost od Pána. A co je to vlastně přátelství? Není to pomíjející vztah. Přátelství obsahuje pevnost, stabilitu, důvěru, upřímnost a otevřenost. Přátelství nás učí být pečující a láskyplní k druhým. Je natolik důležité, že Ježíš sám sebe nazval naším přítelem: »Už vás nenazývám služebníky. Nazval jsem vás přáteli (Jn 15, 15).«  Proč nás zve, abychom byli jeho přátelé? Přeje si, abychom se mu otevřeli, důvěřovali mu a abychom ho milovali. Křesťanství tedy není nějakým souborem pravidel a zákazů, či soupisem pravd víry. Křesťanství je Kristus, který mě miluje a touží po tom, abych ho milovala také.“ 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-12/christus-vivit-young-people-synod-pope-franics-letter-video1.html 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Luca z Francie: „Co mě v Christus Vivit nejvíc zaujalo? Důraz na příklad panny Marie pro mladé lidi. My mladí jsme nositelé příslibu. Stejně jako mladá Marie, která dostala zprávu od anděla, že se stane matkou Spasitele. Nerozuměla zcela tomu, co jí bylo zvěstováno, ale prostě věřila Bohu s důvěrou. Riskovala. Vydala se na cestu dlouhou mnoho kilometrů, aby navštívila svou sestřenici Alžbětu a aby uzřela, co jí anděl oznámil. Když k ní dorazila, uzřela, že se opravdu dějí Boží divy. Takže, mladí, nemějte strach následovat Krista! Nebojte se věřit! Nebojte se riskovat a vyrazit!“

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-12/christus-vivit-young-people-synod-pope-franics-letter-video.html

 

Už jsi exhortaci přečetl(a) i Ty?  :-)

 

Autor: Maajenka

https://www.signaly.cz/info/podporte-signaly-cz