V listopadu byla na S.magazínu publikovaná informace o nové památce Panny Marie Loretánské, která byla ustanovena na den 10. prosince. V den památky Panny Marie Růžencové, tedy 7. října 2019, dekret ustanovující novou památku svými podpisy stvrdili prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah a sekretář kongregace arcibiskup Arthur Roche. Již dnes je možné památku slavit.

Autor: Zbyněk Šišpera | Člověk a víra

V současné době stále nejsou k dispozici nové liturgické texty v českém překladu schválené Českou biskupskou konferencí a potvrzené Kongregací pro bohoslužbu a svátosti. Je tedy nutnost pro slavení památky Panny Marie Loretánské využít alternativy.

Pro mši svatou je možné využít tyto texty:

Mešní texty:

  • Formulář: Společné texty o Panně Marii v době adventní (Český misál 2015, s. 687n.); vstupní modlitba "Bože, ty jsi splnil sliby dané praotcům…" (tamtéž).
  • Biblická čtení ze společných textů o Panně Marii, lekcionář V:
    • 1. čtení: Iz 7,10–14; 8,10 (s. 48, č. 7)
    • Resp. žalm: Lk 1,46–48a.48b–49.50–51.52–53.54–55 (s. 40, č. 2)
    • Aklamace před evangeliem: Srov. Lk 1,28.42b (s. 66, u č. 4)
    • Evangelium: Lk 1,26–38 (s. 67, č. 4)

Pro liturgii hodin lze využít společné texty o Panně Marii a závěrečná modlitba bude jako ve mši (Český misál 2015, s. 687: "Bože ty jsi splnil sliby dané praotcům…").

 

Autor: PetrST
Zdroj: Liturgie.cz