Zdroj: https://pixabay.com/cs/

V úterý 12. 11. kázal papež František při ranní eucharistii v Domě svaté Marty.  Papež v kázání komentoval čtení z knihy Moudrosti (2,23-3,9) mimo jiné těmito slovy:

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Skrze ďáblovu závist však do světa vstoupila smrt. Závist dovedla tohoto pyšného anděla ke zkáze lidství. Jeho přičiněním do našeho srdce vstupuje žárlivost, nepřejícnost, soutěživost, ačkoli bychom mohli žít v pokoji jako bratři. 

V našem nitru zuří válka už od samého počátku. 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Kain a Ábel byli bratři, ale závist je zničila. Taková je realita – stačí se podívat na televizní zprávy: války, zkáza, lidé, kteří kvůli válkám umírají na různé nemoci. 

Za tím vším stojí někdo, kdo k těmto věcem ponouká. Nazýváme to pokušením. Kdosi se dotkne tvého srdce a svede tě na špatnou cestu. Někdo zasévá zhoubu a nenávist do našeho srdce. Dnes jsou ve světě jsou mnozí ničitelé, kteří rozsévají nenávist. Toto se děje ve světě, ale také v duši každého z nás kvůli ďáblově setbě. 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Chtěl bych, aby se každý z nás zamyslel nad tím, proč se v současném světě rozsévá tolik nenávisti? V rodinách, které nemohou dospět ke smíření, v sousedstvích, na pracovišti i v politice...  

Modleme se k Bohu, aby v našich srdcích rostla víra v Ježíše Krista, Jeho Syna, který na sebe vzal lidskou přirozenost, bojoval a zvítězil nad ďáblem a zlem. Kéž nám tato víra dává sílu nepřistoupit na hru onoho velkého závistivce, lháře a rozsévače nenávisti.

 

Zdroje: 

https://www.radiovaticana.cz/

https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2019-11/pope-francis-mass-devil-destroys-because-envious.html

 

 

 

Autor: Maajenka