Zdroj: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/pope-francis-departs-japan-journey-overview.html

Ve dnech 20.- 26.11. 2019 probíhala 32. mezinárodní apoštolská cesta papeže Františka, která vedla tentokrát do Asie. Ve středu 27.11. se na Svatopetrském náměstí uskutečnila generální audience, při níž papež vzpomínal na svou cestu. Audience se zúčastnilo kolem 20 tisíc lidí. Papež v rámci katecheze pronesl mimo jiné tato slova:

Drazí bratři a sestry! Vrátil jsem se z apoštolské cesty do Thajska a Japonska. Vnímám tuto cestu jako dar, za který děkuji Pánu. Chtěl bych vyjádřit vděčnost představitelům a biskupům těchto dvou zemí za pozvání a laskavé přijetí. Také chci velmi poděkovat thajskému a japonskému lidu. Tato návštěva umocnila moji blízkost a sympatie vůči těmto národům. 

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30247

Thajsko je starobylé a současně velmi modernizované království. Vzdal jsem hold bohaté duchovní a kulturní tradici thajského lidu. Lidu krásného úsměvu. Lidé se tam na jihu stále usmívají.

“Chránit každý život“ bylo motto mé návštěvy v Japonsku. Tato země na sobě nese rány jaderného bombardování a nese v sobě potenciál být ve světe mluvčím základního práva na život v míru. 

Aby byl chráněn život, je třeba jej milovat. Vážnou hrozbou v těch nejvíce rozvinutých zemích je absence smyslu života. Nestačí ekonomické zdroje, nestačí technologie, je zapotřebí lásky Boha Otce, kterou daroval a dává Ježíš Kristus. První obětí této ztráty smyslu jsou mladí lidé, a proto bylo setkání v Tokiu věnováno jim. 

Drazí bratři a sestry, svěřme dobrotě a prozřetelnosti Boží národy Thajska a Japonska.

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30260

Plné znění papežovy katecheze naleznete zde:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30259

Zdroje:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30260

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/pope-francis-recalls-his-visit-to-thailand-and-japan.html

 

Autor: Maajenka