foto vlastní

Na začátku druhé kapitoly exhortace Christus vivit papež konstatuje, že Ježíš je stále mladý, protože dal svůj život ve věku, kterou dnes označujeme jako mladou dospělost. 

O Ježíšově dospívání nemáme mnoho zpráv. Papež píše: 

 

"Nesmíme si ale myslet, že Ježíš byl nějakým dospívajícím samotářem nebo mladíkem, který myslí jen na sebe. Měl vztahy k lidem jako mladý člověk, který se zcela podílí na životě rodiny, pevně začleněné do života vesnice. Od otce se naučil pracovat a potom nastoupil na jeho místo jako tesař. Proto ho v evangeliu při jedné příležitosti nazývají „synem tesaře“ (Mt 13,55) a jindy prostě „tesařem“ (Mk 6,3). Tato drobnost ukazuje, že byl vesnickým chlapcem jako ostatní a že měl úplně normální vztahy. Nikdo ho nepovažoval za mladíka, který je podivný nebo který se straní druhých."

 

I souvislosti s tím papež dále pokračuje:

"Nic z toho nemůže pastorace mládeže přehlížet, aby se netvořily projekty, které by mladé odlučovaly od rodiny a od věta nebo které by z nich utvářely elitní menšinu, chráněnou od jakékoliv nákazy. Potřebujeme raději projekty, které je budou povzbuzovat, vést a přivádět k setkávání s druhým, k velkodušné službě a k misii."

 

"Pán nás volá, abychom v noci ostatních mladých lidí zažehli hvězdy."

 

"Mládí nespočívá ve věku, ale ve stavu srdce. Proto se tak stará instituce, jako je církev, může obnovovat a v různých obdobích svých nesmírně dlouhých dějin se omlazovat."

 

"Prosme Pána, aby osvobodil církev od těch, kteří ji chtěli nechat zestárnout, zastavit ji v minulosti, zabrzdit ji, znehybnit. Prosme také, aby ji osvobodil od jiného pokušení: od domněnky, že je mladá tehdy, když ustupuje všemu, co jí nabízí svět, že se obnovuje tím, že zakrývá své poselství a přizpůsobuje se ostatním. Nikoli. Církev je mladá, když je sama sebou, když každý den přijímá stále novou sílu z Božího slova, z Eucharistie, z Kristovy přítomnosti a z moci jeho Ducha. Je mladá, když je schopna vracet se stále ke svému prameni."


Velkým vzorem mladých je Maria, která ve velmi mladém věku řekla Bohu své „ano“. Papež jí věnuje jednu podkapitolu. V závěru druhé kapitoly exhortace se věnuje několika mladým světcům, kteří „každý svým způsobem a v různých dějinných obdobích žili svatým životem.“


 

První kapitolou exhortace jsem listovala ZDE

exhortaci se zájmem čte liduškaš


 

Christus vivit
Karmelitánské nakladatelství 2019