V úterý 5.11. kázal papež František při ranní mši v Domu sv. Marty. V kázání komentoval podobenství z Lukášova evangelia (Lk 14,15-24) o člověku, který pozval do svého domu na hostinu mnoho lidí, kteří pozváni odmítli s omluvou, že se musejí zaobírat svými záležitostmi... Pána domu to rozhněvalo. Rozhodl se tedy pozvat žebráky, mrzáky a lidi, kteří jsou venku a na cestách. 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Papež podobenství okomentoval mimo jiné těmito slovy:

Hostina je předobrazem nebe, věčnosti u Pána. Na slavnosti se poznávají noví lidé a potkávají se také ti, kdo se potkat nechtějí. Pravá slavnost je naplněna ovzduším radosti, protože je zdarma. Bůh nás na ni zve, a vstup je bezplatný. Platí Pán. Naráží však na zdráhání pozvaných.

Postojem vůči zdarma nabídnuté slavnostní hostině je uzavřenost srdce: »Nejdu. Raději zůstanu sám, s těmi, kteří vyhovují mně.« Tato uzavřenost je hřích. Uzavřenost říkat: »Pro mne je důležitější to a to.« 

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Na životní cestě se často ocitáme před touto volbou: jít a setkat se zdarma s Pánem, nebo se uzavřít do svých záležitostí. Pozváni jsou všichni, nikdo nemůže říci: »Já jsem špatný, nemohu«... 

Přemýšlejme o tomto podobenství. Jaký je náš život? Co preferuji já? Přijmu vždycky Pánovo pozvání nebo se uzavírám do svých věcí, do svých malostí? Prosme Pána o milost vždycky přisvědčit a jít na Jeho slavnost, která je zdarma.

Zdroje:

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30159

https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2019-11/pope-mass-santa-marta-lord-waits-for-everyone.html

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30159

Autor: Maajenka