Anonymní prostředí bez vztahů a bolesti každodenního života zatěžující manželský život, inspirovaly Národní centrum pro rodinu k nastartování iniciativy Manželům nablízku, která má pomoci manželům překonat těžkosti a zbourat zeď anonymity a netečnosti ve farnostech. Všechny materiály a inspirace k této iniciativě naleznete na portálu www.manzelumnablizku.cz.

Tears | Autor: Viktoria Borodinova | Pixabay.com

 


Když přichází krize do manželství, měla by vést spíše k větší ucelenosti vztahu, než k jeho rozpadu a spoustě niterných bolestí. Iniciativa Manželům nablízku cílí na to, aby si mohli manželé již v počátku krize s někým důvěrně promluvit. Díky naslouchání se může zmírnit napětí mezi manžely a tak mohou svou situaci začít vidět ze zcela jiné perspektivy. Cílem projektu však není poskytnutí odborné pomoci, ale vytvoření příznivých podmínek pro křesťanské naslouchání a sdílení v našich farnostech.

 

 

"Církev by měla nabídnout prostor pro doprovázení a pomoc v otázkách souvisejících s růstem lásky, překonáním konfliktů a výchovou dětí"1

Amoris Laetitia, 38.

 

"Mít nablízku člověka, jemuž se mohu otevřít a oddat, ve chvíli, kdy mám v manželství problém, jsem pln starostí, pak potřebuji přátelskou blízkost, "uši" někoho, kdo mě vyslechne. Chceme proto povzbudit každého k objevení malého zázraku, kdy už prosté naslouchání druhému, zájem o něj, kousek času a modlitby, mu může přinést velkou úlevu. Naslouchání je služba lásky," shrnuje hlavní myšlenku iniciativy její autorka Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu.2
 

Papež František ve své exhortaci Radost z lásky (Amoris Laetitia) uvádí, jakým důležitým závazkem manželství je a zároveň, že se k manželům církev nesmí otáčet zády, zvláště, pokud do jejich vztahu přichází krize a hrozí rozklad jejich manželství. Situacím uvnitř rodin se věnuje také dokument Relatio Synodi 2014.

 

"(...) je třeba věnovat stejnou pozornost roustoucímu nebezpečí, které představuje extrémní individualismus (...)"

Relatio Synodi 2014, 5.

 

Iniciativa naslouchání manželům je postavena na třech pilířích, kterými jsou modlitba, inspirace a vzdělávání. Podklady k nim můžete najít právě na portálu celé iniciativy. Modlitby se věnují naslouchání, sdílení a manželskému životu; Inspirace nabízí, jak ve farnostech posílit dobré vztahy a důvěru a v záložce Vzdělávání zájemci najdou řady přednášek a knižních tipů k tématu manželského života, naslouchání druhým a svědectví; také materiály pro práci ve společenstvích.3

Praying | Zdroj: Pexels | Pixabay.com

Zapojit se můžete i vy!

Jak hovoří stará známá anekdota: "rodiny jsou jako letadla - dokud nepadají, nikdo se o ně nezajímá," a proto se o manželské krizi dozvídáme až při procesu rozvodu. Zdrojem nepokoje, nedorozumění a odcizení v rodině nemusí být velká událost, ale často to bývají drobné nenápadné střípky dlouhodobého charakteru: únava, přepracovanost, nemoc, nezaměstnanost, nelehká životní či finanční situace... Přitom by to tak vůbec nemuselo být. Celé iniciativě můžeme pomoci vlastní otevřeností, ochotou přijímat druhé a chutí modlit se za manžele.

Pokud manželé nemají čas na sebe, je třeba, aby měli nějaký spojovací prvek, někoho, kdo se jich s upřímným zájmem zeptá, jak se jim daří, kdo by si všiml napětí nebo "jen pozval na kafe". Tímto spojovacím prvkem by měla být farnost. Ta naše. K tomu je potřeba chtít a nabídnout svůj zájem a zároveň prosit Pána o vedení.

Upřímné naslouchání a modlitba je nejlepší poskytnutí první pomoci manželům. Možná je zdroj neklidů v jejich vztahu jen to, že na sebe nemají moc času. Naopak v momentě, kdy potřebují odbornou pomoc, povzbudit je k jejímu vyhledání.

Více o službě naslouchání a péči o manželství naleznete na portálu manzelumnablizku.cz v záložce "Vzdělávání".


1 Citace upravena do kontextu článku. Původní znění: "Proto si váží snahy církve nabídnout prostor pro doprovázení a pomoc v otázkách souvisejících s růstem lásky, překonáním konfliktů a výchovou dětí"; Amoris Laetitia, článek 38

2 Citováno ze zdroj: Iniciativa Manželům nablízku nastartuje naslouchání ve farnostech | Manželům nablízku

3 Citováno ze zdroje: Iniciativa Manželům nablízku nastartuje naslouchání ve farnostech | Manželům nablízku; všechny informace, materiály a inspirace jsou dostupné na portálu www.manzelumnablizku.cz

Zdroje obrázků: Pexels | Pixabay.com & Victoria_Borodinova | Pixabay.com


Autor: PetrST | Článek vyšel na webu farnosti Rajnochovice